onsdag 23 januari 2008

Mat och livsstil vid Diabetes och Övervikt

är namnet på en bok som inte bara vänder sig till personer med ohälsoproblem utan till alla som vill leva sundare. Bokens författare är Monica Engström, vegan och styrelseledamot i Veganföreningen samt Kåre Engström, dietist och föreläsare. Recepten är utarbetade av Anna-Lisa Stenudd. Förutom värdefulla fakta om sundare livsstil och recept, finns ett kapitel med exempel på de livsstils- och kostprogram som föreslås vid svenska hälsohem.

Inga kommentarer: