fredag 25 januari 2008

Hur få unga äta mer frukt och grönt?

EU-kommisionen efterlyser fler idéer för att få unga att äta mer frukt och grönt. De planerar att införa ett skolfruktprogram och efterlyser synpunkter och förslag på det. De vill få unga att äta mer frukt och samtidigt förbättra ungas hälsa och motverka övervikt. Idéer och förslag kan skickas till AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu. Man kan även kontakta dietist Lena Björck på Livsmedelsverket.

Inga kommentarer: