söndag 27 januari 2008

Barn och vegankost

Många barn växer upp på vegankost. I Sverige och många andra länder finns familjer där man i flera generationer levt på vegankost. Det finns även en hel del forskning på veganbarn och ungdomar som växt upp på kosten. De växer som de ska och utvecklas fint. Det går alltså mycket bra att låta barn växa upp på vegankost. Men det är viktigt att som förälder skaffa sig kunskap om näringslära och veganska livsmedel så att barnen får i sig fullvärdig kost och därmed alla näringsämnen. Som förälder till veganbarn kan man ta kontakt med Veganföreningen för att få råd,man kan ta kontakt med andra veganföräldrar- kanske delta i veganska föräldranätverk. Man kan även skaffa sig kunskap genom de många böcker som skrivits, både om näring och om veganbarn. Några lämpliga böcker är;
Stepaniah:Raising vegetarian children
Hewitt:Compassionate kids-raising children the vegan way
Klaper:Pregnacy, children and vegan diet
Pavlina: Raising vegan children in a Non-Vegan World
Strindlund: Grön barnmat
Hood:Feeding your vegan infant with confidence

Inga kommentarer: