fredag 1 februari 2008

Odla utan animaliska tillsatser

Många veganer vill gärna odla sin egen mat och vill inte använda ben- och blodmjöl eller gödsel från djur(från djurfabrikerna) i jorden.
För att gödsla jorden används istället gräsklipp som läggs runt plantorna eller såraden. Kompost och algomin används för att berika jorden liksom gödselvatten gjort på förmultnade nässlor i vattenbad. Odling av kvävebildande växter som klipps ner mellan såraderna och växelodling används som metod.
Det finns ett europeiskt nätverk för veganska odlare se www.veganorganic.net
Mer om vegansk odling;
Movement for compassionate living www.mclveganway.org.uk
VEGA- Vegetarian economy and Green Agriculture www.vegaresearch.org
Plants for a Future www.pfaf.org
Land and Liberty www.landandliberty.co.uk
Veganodling i Tyskland: BioVegaN www.biovegan.org
Veganodling i Frankrike:Agriculture vegetalienne www.vegoculture.cjb.net

Böcker om veganodling;
Jannaway:Abundant living in the coming age of the tree
Hart: Forrest gardening
Burnett: Permaculture
Fern: Plants for a future
Burnett:Well fed-no animal dead

Inga kommentarer: