fredag 22 februari 2008

Föräldraalliansen

är ett nätverk som arbetar för bra förskola och skola i Sverige. de arbetar med att påverka politiker och ge föräldrar stöd i olika frågor. de har även engagerat sig för barns rätt att få veganmat i skolan. Man kan vända sig till Föräldraalliansen för att få stöd om det blir problem med veganmaten i förskolan eller skolan.

Inga kommentarer: