lördag 16 februari 2008

Etiska skäl viktigast

De flesta veganer jag mött under åren anger att de etiska skälen har haft avgörande betydelse för deras val att leva som veganer. Djurs rättigheter anges som viktigast. Man upplever det osmakligt och omoraliskt att djur dödas för att bli mat på tallriken. Man reagerar även på grymma djurtransporter och uppfödning av djur- allt för att människan anser sig stå över djuren och ha rätt att använda sig av dem för olika syften som gagnar människan. Undersökningar i England, där en kvarts million människor lever på vegankost, visar att 60 % väljer den kosten pga etiska skäl. Därefter är det miljöskäl som gör att människor väljer veganmat;global uppvärmning, användning av stora landytor, vatten och energi för köttproduktion.En tredjedel av all säd som odlas används som foder till djur. Människor anger att uppfödning av djur för att bli kött är miljöslöseri jämfört med de minskade kostnaderna för växtframställning. En vegan behöver bara en åttondel landyta för att framställa sin föda jämfört med en köttätare. Hälsoskäl till att bli vegan kommer på tredje plats. Det finns även en liten grupp som väljer vegankost av andliga och religiösa skäl.

Inga kommentarer: