fredag 1 februari 2008

Åka på hälsohem

För en del år sedan fanns många hälsohem i Sverige. Nu finns ett fåtal kvar. Dit kan man åka över en helg eller en vecka för att njuta av mat, frisk luft, motionera, lyssna på föredrag. Där brukar även finnas veganmat och ekologiskt odlade produkter.
Masesgården, i Leksand
Österåsens hälsohem, Sollefteå
Wermlandia ( www.wermlandia.com)
Levande Föda, Väddö (www.levandefoda.se)
Living Food Institute, Värmskog (www.living-food.se)
LivingFood Global Center i Valdemarsvik

Inga kommentarer: