lördag 8 mars 2008

Veganföreningens årsmöte

är framflyttat till Söndag 16 mars kl 17:00
Du som vill vara med på mötet kan anmäla dig på veganföreningens hemsida vegan.se

Inga kommentarer: