torsdag 13 mars 2008

American Vegan Society

bildades 1960 av Jay och Freya Dinshah. Båda var mycket influerade av Gandhi. Föreningens tidning heter Ahimsa vilket kommer av sanskrit och betyder att inte döda eller skada. Föreningen har haft sitt säte under alla år i Malaga och har haft en omfattande försäljning av litteratur. Bokförsäljningen har främst rört vegansk litteratur men även litteratur av och om Gandhi.

Inga kommentarer: