söndag 16 mars 2008

Veganföreningens årsmöte

Idag samlades vi till Veganföreningens årsmöte. Vi beslöt bla att upphöra med tidningen och istället satsa på Nyhetsbrev som ska skickas ut 1 gång i månaden. Det blir en klar förbättring på så sätt att aktuella händelser som föredrag, möten mm hinner nå ut till medlemmarna. Med tidningen som tidigare kom 4 gånger per år, hann vissa händelser bli inaktuella tills när tidningen kommit i tryck. Alla medlemmar uppmanas att maila in sina mailadresser till kansliet.

Inga kommentarer: