torsdag 31 juli 2008

Livsmedelsverkets mat- och miljöråd

Livsmedelsverket har tagit fram miljöanpassade kostråd i samarbete med Naturvårdsverket. Eftersom livsmedelsproduktion står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, har man som konsument stora möjligheter att minska utsläppen genom att göra medvetna matval. Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit fram ett underlag som visar att vissa livsmedel tex nötkött, belastar miljön mycket, medan tex bönor belastar mindre. Nötkött genererar hundra gånger mer växthusgaser än tex bönor, säger man.Livsmedelsverket ska nu inhämta sunpunkter på de nya kostråden från olika myndigheter. De nya miljöanpassade kostråden förväntas vara klara 2008-2009. Se hela texten på Livsmedelsverkets nyhetsarkiv www.slv.se

Inga kommentarer: