söndag 18 maj 2008

Veganodling bra för miljön

Allt fler djur i djurhållning innebär mer gödsel. Mer gödsel leder till ökad försurning av sjöar och vattendrag. I vegansk odling använder man sig av växelodling, kompost, algomin och algprodukter, stenmjöl, leguminoser som ökar kvävemängden i jorden samt, gräsklipp samt gödsling med nässelvatten. Dessa metoder är mer skonsamma för miljön och ger fullt tillräcklig gödsling.

Inga kommentarer: