lördag 24 maj 2008

Ekologisk potatis

är godast och bäst för miljön. Konventionellt odlad potatis är den mest besprutade grödan i Sverige. 4,5 kilo per hektar och år. I södra Sverige besprutas 7-8 gånger per år. Ekologiskt odlad potatis besprutas inte alls med kemiska bekämpningsmedel.
Odla gärna din potatis själv, i trädgården, på kolonilotten eller på balkongen i en hink.

Inga kommentarer: