fredag 23 maj 2008

Ekologiska bananer

är bäst. Dels är det bättre för hälsan för oss som köper dem, dels för de som odlar dem i Latinamerika. Konventionellt odlade bananer sprutas med 50 kr bekämpningsmedel per hektar och år. Ofta är de medlen förbjudna i västvärlden och de som sprutar eller bor mitt i odlingarna saknar skyddsutrustning.

Inga kommentarer: