fredag 9 maj 2008

Vattenbrist ett växande hot

Brist på vatten är ett växande problem för jordens befolkning. Mer än 2 miljoner människor dör varje år av sjukdomar som orsakas av förorenat vatten.
Några av orsakerna till det växande problemet är växande befolkningar,inflyttning till megastäder och ökande köttproduktion.
Ett medelhushåll behöver ca 3-5 liter vatten som dryck och 100-500 liter för tvätt, rengöring mm per dag. Det är ingenting jämfört med de 2000-5000 liter vatten som behövs för livsmedelsframställning för ett medelhushåll. Mängden vatten beror på vilken typ av livsmedel som framställs. En matsedel som innehåller kött, tex en typisk amerikansk sådan, kräver 1800 kubikmeter vatten per dag. En matsedel som till 80 % består av växtföda och 20 % av animalisk föda kräver 1300 kubikmeter vatten. En helt vegetabilisk kost kräver endast 600 kubikmeter vatten per dag. Ökad konsumtion av kött kräver ökade mängder vatten. Ett mer hållbart och rättvist samhälle kräver därför en omfattande övergång till vegetabiliekonsumtion.

Inga kommentarer: