måndag 14 april 2008

Palmolja

Oljepalmen är en lågväxande palm som producerar olja som används dels som drivmedel, dels i livsmedel. Många veganska produkter innehåller palmolja- se på innehållsdeklarationen. Större delen används dock som kraftevärmebränsle och biodiesel. Sverige importerar 100 000 ton per år På grund av efterfrågan på oljan satsar flera länder i latinamerika, Sydostasien och Afrika på oljepalmsodlingar. Samtidigt protesterar miljö- och människorättsorganisationer mot odlingarna. Speciellt i Malaysia och Indonesien är protesterna många eftersom 87% av världsproduktionen av palmolja sker där.
Problemet med oljepalmen är inte grödan i sig utan den storskaliga produktionen. I många länder förlorar ursprungsbefolkningen mark att odla på och saknar möjligheter att driva frågan rättsligt. FN uppskattar att 60 miljoner människor från olika ursprungsfolk hotas av de storskaliga odlingarna. Plantagerna hotar även de tropiska skogarna. Massavverkning sker ofta olagligt och dessutom dräneras och bränns torvlager i våtmarkerna. Dessa torvlager frigör sedan stora mängder växthusgaser.
Mer information om palmolja kan man få från Centrum för Biologisk mpngfald www.cbm.slu.se

Inga kommentarer: