fredag 11 april 2008

FN om djurhållning

FN organet The United Nations Food & Agriculture Organisation gav 2006 ut en rapport om att djurhållning producerar mer växthusgaser än världens alla trasportsystem tillsammans.

Inga kommentarer: