lördag 16 augusti 2008

Överkonsumtion av mat

I ledaren DN idag 16 augusti, skriver Jenny Jewert om maten som torrlägger världen angående den kommande Världsvattenveckan. Ökad efterfrågan på mat och vatten utgör ett växande problem. Speciellt den ökande konsumtionen av mjölk och kött leder till ökande problem med vattentillgång. För att producera 1 kg kött går det åt mellan 5000- 20 000 liter vatten.
Så mycket som hälften av all producerad mat går förlorad pga olämlig hantering, förvaring, transport. Den angrips av gnagare, insekter och mögel. Ett annat stort problem är överkonsumtion av livsmedel i den rika delen av världen. Butiker och privatpersoner slänger mat i stora mänger. Många har kylskåpet så överfullt att de inte hinner äta upp allt i tid. Maten torkar, ruttnar, vissnar och slängs."Att slänga mat är som att lämna kranen rinnande", skriver Jenny Jewert.

Inga kommentarer: