fredag 8 augusti 2008

Närsynthet och dagsljus

Antalet närsynta ökar i världen.En australisk undersökning på barn visar nu att barn som vistas mer ute i dagsljus, var mindre närsynta.
Se artikel i DN onsdag 6 augusti "Dagsljus gör barn mindre närsynta". Rapporten finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ophtalmology.

Inga kommentarer: