söndag 10 augusti 2008

Kött en miljöbov

Sigri Sahlin har skickat en insändare till mig som var införd i City 4 aug 2008. Den är skriven av Per-Anders Jande, Informationsansvarig på Svensk mat- och miljöinformation. Han skriver att Livsmedelsverket och Jordbruksverket har åkt till Kina för att försöka öppna för ökad svensk köttexport. De säger att de åker på svensk köttindustris uppdrag. Han är mycket kritisk till detta agerande och framhåller att djurindustrin är en av våra allra största miljöbovar och utgör problem vad gäller försurning, övergödning och Östersjöns kollaps av ekosystemet. Insändarskribenten vill införa punktbeskattning av animaliska livsmedel och istället stödja konsumtion av vegetabilier för att få ner animaliekonsumtionen.

1 kommentar:

Kent sa...

Rimmar dåligt med vad man skriver här: Medvetna val ...