söndag 15 juni 2008

Främja hälsosam mat

Under de senaste 50 åren har konsumtionen av animaliska produkter(kött, fisk,fågel,ägg, ost, mjölkprodukter) ökat oerhört mycket i Europa. Orsakerna till detta är främst att fiskare och bönder får stora bidrag och stöd från EU, vilket gör att priserna kan hållas nere. Högkonsumtion av animaliska produkter är inte bara skadligt för människors hälsa utan för miljön och samhällsutvecklingen.
Det är därför dags att avsluta denna destruktiva utveckling genom att ta bort alla stöd för animalieproduktion och istället lägga dem på produktion av vegetabilier. För att frågan ska behandlas i EU Parlamentet samlas namnunderskrifter i ett upprop över hela Europa.
Sign on-line:
http://www.nutritionecology.org/news/petition_cap.html

Download here the petition to collect signatures:
Petition in English
http://www.nutritionecology.org/download/petition_en.pdf

Inga kommentarer: