måndag 9 juni 2008

Food for Lifeär ett hjälpprojekt som pågått sedan 1974 med syfte att förse jordens fattiga med veganmat. Oftast sker projekten i samband med krig, jordbävningar och andra katastrofer.Se Food for Lifes hemsida för mer information

Inga kommentarer: