söndag 29 juni 2008

10 gröna skäl för veganism

1 Minskad växthuseffekt
Det viktigaste steg man kan ta som enskild individ för att själv bidra till bättre miljö, är att ändra sin konsumtion och att gå över till vegankost. Uppfödning av djur för animaliekost orsakar mer utsläpp av gaser som påverkar växthuseffekten än alla bilars utsläpp i världen.
2. Minskade koldioxidutsläpp
3. Minskade metangasutsläpp
37% av all metangasutsläpp kommer från betesdjur som hålls för köttproduktion
4.Minskat vattenanvändande
För att framställa 1 kg kött går det åt mellan 13 000- 100 000 liter vatten. Jämför detta med odling av 1 kg vete som kräver 1000-2000 liter vatten
5. Minskad förorening av dricksvatten och grundvatten
Gödsel från djurhållning och kemikalier från jordbruket tex antibiotika från djurhållningen förorenar dricksvattnet.
6. Minska risken för ökenutbredning
Köttdjur som betar av landområden och nerhuggning av regnskog för att bereda plats för betesdjur, bidrar till ökenutbredning och risk för uttorkning och översvämningar då rötter från träd inte längre håller kvar jorden.
7. Minska risken för att djurarter försvinner
När skog huggs ner för att bli betesmarker för köttdjur hotas olika djurarter av utrotning
8. Minska användning av antibiotika och kemikalier
I djurhållning används stora mängder av antibiotika, tillväxthormoneroch andra kemikalier för att hålla sjukdomar hos djuren i schack
9. Minska lidandet
Genom att äta vegankost sparar man livet på mer än 100 djur om året som slipper uppleva ett liv i fångenskap och därefter dödas för att bli mat
10. Skapa ekologisk stabilitet
Genom att äta veganmat minskas användning av stora markarealer, vattenåtgång, energi, kemikalier, erosion. Vegankost räddar liv - inte bara djurens liv utan även människors eftersom maten räcker till fler. Dessutom är vegankost en kost som ger god näring och god hälsa.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för informationen som jag även läst på flera andra håll!