onsdag 19 januari 2011

Lupiner

Lupiner är mycket näringsrika och används med framgång i odling som gröngödsling. Lupiner är även ätbara men de förekommer i många olika sorter så man bör inte äta sina egna lupiner eftersom de kan innehålla skadliga ämnen. Det har förekommit lupinberikade produkter på marknaden och man har då använt väl kontrollerade lupinsorter. Plamilchoklad har funnits med lupin men den har dragits in. Det beror på att lupin som föda hitintills är en ny företeelse och man misstänker risk för allergi.

Inga kommentarer: