fredag 27 maj 2011

Många smittade av EHEC

Både i Tyskland och i Sverige insjuknar nu många av EHEC. Även på andra håll i Europa finns insjuknade.Alla insjuknade i Sverige är vuxna och ingen har smittats i Sverige. Smittan kan finnas i grönsaker som gödslats med kogödsel och tydligen kommer den i dessa fall från gurka odlad i Almeria och Malaga i Spanien. Producenterna av gurkorna har ej levererat till Sverige. Besökare i norra Tyskland uppmanas av svenska Livsmedelsverket att ej äta rå sallad,tomat eller gurka.

Inga kommentarer: