fredag 20 mars 2009

Veganföreningens Årsmöte

i Stockholm 21 april.
Plats meddelas de som anmäler sig till
ullatroeng@yahoo.se

Inga kommentarer: