söndag 19 juni 2011

Veganodlare

Det finns ett intresse för att anordna studiebesök till veganodlare. En del odlar i stor skala och kanske försäljning, andra odlar för husbehov i mindre skala. Men alla är intressanta och allas erfarenheter bör tas till vara. Skicka anmälan om intresse för sådana studiebesök till mig + skicka tips på veganodlare.
ullatroeng@yahoo.se

Inga kommentarer: