tisdag 24 november 2009

Folsyra och B12

I veckan har man kunnat läsa en artikel i DN om en ny norsk studie på hjärtpatienter, som visade att de hjärtpatienter som fick tillskott med folsyra och B12, ökade sin cancerrisk markant. Jag har bett den engelske läkare Stephen Walsh kommentera detta. Han svarar att studier i andra länder med tillskott av folsyra inte kommit fram till ökad cancerrisk - som den norska undersökningen visat. Den norska gruppen som undersöktes hade en stor grupp rökare och resultaten med en ökad risk för cancer, sågs endast i gruppen med rökare.
Dosen folsyra som gruppen fick var även mycket hög (800 mikrogram) jämfört med tex det veganska kosttillskottet Veg1 som innehåller 200 mikrogram.
Eftersom tillskotten med folsyra och B12 gavs tillsammans i den norska undersökningen, faller misstanken om ökad cancerrisk på tillskottet med folsyra. Det är också något som författaren i studien nämner “the observed associations between the primary end points and vitamin concentration measured during study treatment were confined to serum folate, suggesting that the adverse effects were mediated by folic acid.” Sannolikheten är stor att den ökade risken för cancer kopplad till höga intag med folsyra endast gäller rökare som tar folsyratillskott, skriver Stephen Walsh.
(http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/302/19/2119)

Inga kommentarer: